Vad är laser?

Blekinge Häst och Hundlaser

 

Laser som läker

Copyright © All Rights Reserved

Vad är laser?

 

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus, dvs ett ljus som har en enda våglängd. Det kallas att lasern har ett koherent ljus och kan påverka våra celler på annat sätt än inkoherent ljus.

Vid laserbehandling aktiveras och påskyndas cellernas självläkning genom att laserljuset tillför energi till mitokondrien- cellens kraftverk. Lasern påverkar celler med nedsatt energiproduktion och normaliserar ATP- produktionen så att en snabbare läkning erhålles.

Kortfattat kan man säga att laserbehandling påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulationen i blod och lymfa, ämnesomsättningen i cellerna samt utsöndring av endorfiner och prostaglandiner.

Laser läker kroppen innifrån och laserljuset ligger kvar i kroppen i upp till 5 dagar och jobbar. Det ger alltså både en direktverkande och samtidigt långtidsverkande effekt.

 

 

Vad kan man då behandla med laser?

 

* Allmänna smärtor och inflammationer

* Muskelspänningar

* Senskador, ledskador och muskelskador

* Svullnader

* Sår- även svårläkta, exempel bensår

* Ärrbildningar

* Rygg och nacksmärta

* Sen, led och muskelinflammationer

* Rörelsestörningar

* Gallor (häst)

* Gaffelbandsskador (häst)

* Hot spots (hund)

* Artros

* Osteokondros

* Tennisarmbåge

* Golfarmbåge

* Nervskada

* Idrotts och belastningsskador

 

MLS Laserterapi

 

MLS- Terapi är en ny innovativ behandling då den kombinerar och synkroniserar specifika laserljus, var och en med sin egen karakteristiska terapeutiska effekt. Denna möjlighet till samverkan förstärker därmed alla kända positiva effekter som olika laserljus har vid behandling av olika tillstånd.

För närvarande är ingen annan laser inom traditionell laserterapi kapabel att som MLS framkalla kraftfull antiinflammatorisk, antiödemisk och smärtstillande effekt samtidigt och inom kort tid.

 

Fördelar med MLS- Terapi

•Kort behandlingstid

•Reduktion och/eller smärtfrihet på kort tid

•Stark antiinflammatorisk effekt

•Snabb läkning från överbelastningar och stukningar

•Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd

•Omedelbar förbättring av lokal cirkulation

•Snabb läkning från ytliga skador som sår och brännsår

 

Hur går behandlingen till?

 

Första gången vi träffas ställer jag frågor om skadan/problemet. Jag gör en genomgång av dig/djuret och därefter behandlar jag området med hjälp av en prob som laserljuset kommer ut ifrån. Behandlingen är helt smärtfri. Du kommer att få låna ett par skyddglasögon att bära under behandlingen för att skydda dina ögon från laserljuset. Behandlingen tar olika lång tid beroende på skada/problem men räkna med ca 30 min/besök.

Oftast behövs flera laserbehandlingar beroende på skada/problem och vi kommer tillsammans fram till vad som passar dig eller ditt djur bäst! Laser är kumulativ dvs effekten av behandlingen förstärks succesivt med antal behandlingar.

 

Hundar och människor behandlar jag på min mottagning i Påtorp/Ronneby.

 

Hästar åker jag ut till stallen och behandlar, körkostnad tillkommer utanför centrala Ronneby.

 

Att tänka på!

 

Laserljuset är avslappnande och ofta ger det smärtstillning direkt.Det kan då vara så att en smärta från en skada försvinner direkt efter behandling och man måste tänka på att inte överbelasta det behandlade området. Smärta är en indikation på att nåt är fel och när den försvinner med hjälp av laserns ljus kan det ge en ”falsk” känsla av att man blivit helt återställd.

 

Det kan också vara så att en ökad smärta känns 6-24 timmar efter behandling, det är kroppen som drar igång en läkeprocess. Detta är positivt då kroppen ”svarar” på en behandling och det brukar övergå rätt snabbt.

Endel blir väldigt trötta efter en laserbehandling, särskilt hästar som fångar upp laserljuset väldigt lätt.

OBS! I och med den smärtstillande effekten är det 96 timmars startkarens för häst och 7 dygn på hund!!!

 

Kan alla behandlas?

 

Ja, i princip alla kan behandlas med laser men det finns vissa undantag!

•Gravida/Dräktiga- behandlas ej över magen

•Epileptiker- fall till fall

•Organtransplantationer- ej

•Cancer- ej (beror på att ingen utom läkare får behandla cancer)

 

Meddela om du går på medicin, ex hjärtmedicin, kortison, antibiotika som kan ge ljuskänslighet.